Nawrót choroby

Nawrót choroby alkoholowej może prowadzić do powrotu do picia alkoholu po okresie abstynencji lub po leczeniu uzależnienia od alkoholu. Może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak brak odpowiedniego wsparcia, stres, depresja, inne problemy emocjonalne lub psychiczne, a przede wszystkim brak dbałości o swoje zdrowienie.

Nawrót choroby alkoholowej może być trudny do rozpoznania, szczególnie dla alkoholików w początkowych okres abstynencji. Dlatego ważne jest, aby osoby, które przeszły leczenie uzależnienia od alkoholu, miały odpowiednie wsparcie i korzystały z różnych strategii radzenia sobie, aby uniknąć nawrotu choroby. Może to obejmować udział w grupach (tj. Anonimowi Alkoholicy), poradnictwo lub terapię, a także zapewnienie sobie odpowiedniego wsparcia rodziny i przyjaciół.

Nawrót choroby - dlaczego alkoholik wraca do picia

W prywatnych ośrodkach terapii uzależnień alkoholicy uzyskują szereg narzędzi, dzięki którym mogą rozpoznawać i reagować na symptomy nawrotu choroby. Z takimi umiejętnościami są w stanie skutecznie się bronić przed powrotem do picia wynikającym z nawrotu.

Warto także wiedzieć, że występowanie nawrotów nie jest niczym złym, a wręcz przeciwnie - świadczy o prawidłowym zdrowieniu. Choroba się dobija, ale co z tego, skoro uzależniony zna sposoby, aby ją uciszyć.

Dlaczego alkoholik po terapii wraca do picia?

Nawrót choroby alkoholowej po terapii może być spowodowany różnymi czynnikami. Oto kilka możliwych przyczyn:

  • Brak odpowiedniego wsparcia - osoba może brać udział w terapii, ale brakować jej odpowiedniego zaplecza pomocowego po jej zakończeniu. Może to obejmować brak udziału w grupach wsparcia lub brak wsparcia rodziny i przyjaciół.
  • Brak motywacji, przekonanie, że już wszystko wiem - skoro uzależniony od jakiegoś czasu nie pije, to może nabrać błędnego przekonania, że teraz może już kontrolować ilość alkoholu. Niestety wraca do punktu wyjścia i pytania: Jak przestać pić?
  • Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem - osoba może nie umieć radzić sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym bez spożywania alkoholu.
  • Brak zmiany nawyków i pijane myślenie - osoba może nie zmienić swoich nawyków i sposobu myślenia, które miały miejsce w czynnym uzależnieniu, co może prowadzić do nawrotu choroby alkoholowej.
  • Problemy emocjonalne lub psychiczne - osoba może mieć równolegle trwające problemy emocjonalne lub psychiczne, takie jak depresja lub lęk, które mogą przyczynić się do sięgnięcia po kieliszek.
  • Brak terapii uzależnień - osoba może nie podejmowała terapii albo może potrzebować dłuższego lub bardziej intensywnego leczenia.
  • Niestosowanie się do programu HALT. Czyli ogólnie brak dbałości o siebie, poczucie samotności, złości, głodu i zmęczenia.

Podejmij leczenie alkoholizmu już dzisiaj