Program HALT

Program HALT (ang. Hungry, Angry, Lonely, Tired) to proste narzędzie, które uzależnieni stosują w celu zapobiegania nawrotowi, czyli powrotowi do używania substancji psychoaktywnych po okresie trzeźwości. Jest to skrót od czterech czynników, które mogą prowadzić do nawrotu choroby: głód, złość, samotność i zmęczenie. Chodzi przede wszystkim o to, aby unikać tych stanów, a co za tym idzie - dbać o siebie.

Dlaczego warto stosować się do programu HALT?

Uzależnieni stosują program HALT, ponieważ te czynniki mogą być silnymi czynnikami prowokującymi, które mogą prowadzić do chęci użycia substancji psychoaktywnych. Poprzez świadomość tych czynników i naukę rozpoznawania ich oraz radzenia sobie z nimi, osoby uzależnione mogą być bardziej skuteczne w zapobieganiu głodów i nawrotów.

Oprócz zapobiegania nawrotom stosowanie się do programu HALT może również pomóc osobom uzależnionym w poprawie jakości ich życia i w osiągnięciu lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Może to pomóc im w lepszym radzeniu sobie ze stresorem i w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi, a także w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami.

Kiedy stosuje się program HALT?

Program HALT jest często stosowany w terapii uzależnień, ale może być również stosowany samodzielnie przez osoby uzależnione jako sposób na unikanie nieprzyjemnych stanów, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka powrotu do używania substancji psychoaktywnych. Może to być również użyteczne dla osób, które próbują zapobiec rozwojowi uzależnienia.

program HALT

Stosowanie programu HALT jest polecane przez terapeutów uzależnień. W prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień jest to jeden z pierwszych elementów edukacji na temat uzależnienia i jedno z pierwszych zaleceń, do których należy się stosować.

Podejmij leczenie alkoholizmu już dzisiaj